skip to Main Content

Suplacon innoveert

Voor een plaatbewerkingsbedrijf zoals Suplacon, is de digitale agenda een topprioriteit. Met moderne en betrouwbare technologieën en een goed functionerend ERP systeem, wordt de aandacht nu gericht op een betrouwbaar planningssysteem en kortere doorlooptijden. Wat doorlooptijden betreft, kan er nog veel verbeterd worden. Ondanks de moeite die erin gestoken wordt, kan de wachttijd van gecombineerde orders optellen tot 90% van de levertijd. Als onderdeel van het Advanced Manufacturing Program (AMP) van FPC (met Maaike Slot, projectmanager), heeft Suplacon samen met drie andere bedrijven in de regio een onderzoeksprogramma geïnitieerd om een supportsysteem te ontwikkelen dat gebruikmaakt van een geavanceerd planningssysteem en slimme AI-algoritmes, wat mogelijk de wachttijd bijna kan halveren. Zeven werkpakketten zijn in het project opgenomen, waarvan het eerste diepte-interview bij Suplacon al heeft plaatsgevonden. De waardeketen is in detail in kaart gebracht en het management heeft al veel vragen ontvangen over de hoe’s en waarom’s.

Positieve resultaten uit dit onderzoek zouden een zeer welkome verbetering kunnen betekenen voor het in-house ontwikkelde online platform Plaatwerk 365, dat continu is doorontwikkeld en verbeterd de afgelopen jaren

Het platform stelt klanten in staat hun 3D-tekeningen te uploaden en de haalbaarheid van het produceren van deze producten te controleren. Dit betekent dat er onder andere gekeken wordt naar de invloed van het gebruik van verschillende materialen en de stukgrootte. In het geval van een order, is de huidige online capaciteit en/of de status van planning natuurlijk vooral belangrijk. Essentieel is ook dat, wanneer een klant grote aantallen bestanden naar het platform wil uploaden, het extra WiCAM rekencapaciteit inschakelt voor de CNC-machines door middel van een API. In een lopend e-marketing-onderzoek worden de ervaringen van verschillende groepen die deze interface gebruiken geanalyseerd. De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis voor de uitstraling van de interface van Plaatwerk365.nl.

Daarnaast wordt er een studie uitgevoerd samen met Hogeschool Windesheim om uit te werken hoe Work In Progress carts binnen een fabriek kunnen bewegen met een AGV (Automated Guided Vehicle). Het ongebruikelijke hieraan, is dat de AGV niet van plek naar plek verplaatst hoeft te worden, maar dat het afhankelijk is van de volgorde van de productiefases binnen de order. Dit is dan weer gerelateerd aan de werkdruk van de eerstvolgend beschikbare productiemachine. Digitalisering is niet te koop – soms is het gewoonweg hard werken.

Suplacon is echter niet alleen maar gericht op digitale innovatie

Ze hebben nu een talent pool van vijf young professionals, die zich richten op de continuïteit van de werkzaamheden en het toekomstig ondernemerschap. Dit wordt gedaan door alle onderwerpen te behandelen die aan bod komen bij het leiden van een bedrijf. Dit gaat bijvoorbeeld om financiën voor de nietfinancieel onderlegden, inspirerend leiderschap en het bijwonen van (pre-corona) workshops en presentaties. De leden van de talent pool vervullen hun rol binnen hun eigen vakgebied, van e-marketeer tot ICT-producteigenaar bij Plaatwerk365.nl. Er wordt veel kennis gedeeld, onder andere over innovatie.

Zo nu en dan is het tijd om vooruit te kijken

Suplacon was een early adopter van procesintegratie in CNC-management. De laatste jaren hebben ze veel maatwerkitems geproduceerd, maar nu producten zoals Wintheon/ECI en WiCAM API op de markt gekomen zijn, is het tijd om hier naartoe over te stappen. Dit betekent dat van sommige van de softwaremodules afscheid genomen wordt en de overstap wordt gemaakt naar deze nieuwe producten. De verkregen ICT-capaciteit zal gebruikt worden voor het doorontwikkelen en sneller maken van het eigen platform, Plaatwerk365.nl, Suplacon’s verbinding met de platformeconomie binnen de waardeketen van de plaatwerkindustrie. Met een jong managementteam en een duidelijk gedefinieerde digitaliseringsroute, is de toekomst niet alleen hard werken, maar ook positief uitdagend en mooi.

Wil jij dit artikel over Suplacon delen en/of rustig doornemen, download dan hieronder het artikel als Pdf-bestand.

Back To Top