skip to Main Content

Leven lang ontwikkelen met Technohub NOP

Bedrijven uit de metaalsector en de agrarische sector en onderwijsinstellingen uit de Noordoostpolder hebben de handen ineengeslagen om een Technohub in onze regio te realiseren. Medewerkers uit deze sectoren kunnen zich hier gedurende hun loopbaan bij laten scholen.

Zowel in de agrarische sector als in de maakindustrie gaan de technologische ontwikkelingen snel. Tegelijkertijd is het voor bedrijven belangrijk om kennis op peil te houden om goed te kunnen blijven concurreren. De initiatiefnemers zochten naar een manier om samen in deze opleidingsbehoefte te voorzien. Door samen het onderwijsaanbod te bepalen, kunnen onderwijsinstellingen de lesstof sneller ontwikkelen en kunnen bedrijven veel sneller hun kennis ontwikkelen. Daarom startten zij een project om een Technohub in de Noordoostpolder te realiseren.

Wat is een technohub?

Een Technohub is een hybride leeromgeving waar technologie, onderwijs, werkgevers en (potentiële) werknemers samenkomen. De hub is zowel een fysieke plek (praktijkcentrum) waar bijvoorbeeld workshops kunnen worden gevolgd en presentaties worden gegeven, als een online leeromgeving waar bedrijven en onderwijsinstellingen samen kunnen werken aan het vernieuwen van het onderwijsaanbod aan de hand van de meest recente innovaties. Werknemers blijven zo up-to-date in hun vakgebied en kunnen werken aan het ontwikkelen van vaardigheden die tegenwoordig steeds belangrijker worden, zoals op het gebied van digitalisering of communicatieve vaardigheden. De kennis en ervaring die met deze activiteiten wordt opgedaan komt rechtstreeks terecht bij de betrokken bedrijven en kennisinstellingen.

Daarnaast wordt vanuit de Technohub gewerkt aan techniek promotie, vooral bij jongeren in de regio om de instroom in de technische opleidingen te bevorderen. Dit gebeurt door jongeren bij de Technohub de techniek te laten zien en te beleven door vanuit het onderwijs en samen met het bedrijfsleven opdrachten door de leerlingen in de Technohub te laten uitvoeren.

De initiatiefnemers

ROC Friese PoortAeres MBO en Opleidingsbedrijf Metaal (OBM) zijn als onderwijsinstellingen bij het initiatief betrokken. Vanuit het bedrijfsleven vertegenwoordigen Kampstaal en Suplacon het Innovatiecluster Noordoostpolder en werkt ook het Agrofoodcluster mee om de Technohub tot een succes te maken. Bij de twee clusters zijn vele bedrijven aangesloten, waar tezamen ongeveer  4000 medewerkers in dienst zijn.

Het initiatief wordt gesubsidieerd door stichting A&O Metalektro, het opleidingsfonds van bedrijven uit de CAO Metalektro.

Het project

Het project is in de zomer van 2021 van start gegaan. Sindsdien zijn verschillende werkgroepen bezig om onderwijsmodules samen te stellen, de fysieke, mobiele en online hub in te richten en de promotie vorm te geven. De fysieke hub wordt gerealiseerd bij ROC Friese Poort en bij Aeres MBO in Emmeloord. Daarnaast gaat de Technohub gebruik maken van het Agri Innovatiecenter van de Aeres Hogeschool in Dronten. Voor de online leeromgeving zal gebruik worden gemaakt van het Ozone platform. Verder zal er een website worden gemaakt waarop het leeraanbod is in te zien en waar men zich kan aanmelden voor cursussen en opleidingen. Medio 2023 is de Technohub NOP volledig operationeel.

Programmamanager John van Mierlo coördineert de werkzaamheden van de werkgroepen en bewaakt de voortgang in het project. “De komende tijd zal vooral gebruikt worden om bekendheid te geven aan de Technohub bij de bedrijven in de NOP en zullen we hen vragen om hun opleidingsbehoefte en -wensen kenbaar te maken. De Technohub zal een verbindende rol gaan vervullen om vraag en aanbod van onderwijs bij elkaar te brengen en te schakelen tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Daarom willen we graag met alle technische bedrijven in de maak- en agrarische sector in contact komen om de wensen zo goed mogelijk in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk dat alle bedrijven gebruik kunnen maken van de mogelijkheden en dat onderwijs voor alle medewerkers op eenvoudige wijze toegankelijk is.”

Back To Top