skip to Main Content

Groei en kansen

Suplacon wil als organisatie groeien. Daarom bieden wij onze medewerkers ook de kans en mogelijkheid om zich zelf te ontwikkelen en persoonlijk te groeien.

Kenmerkend voor Suplacon

 • Een open en vooruitstrevende bedrijfscultuur
 • Operational Excellence
 • Continue verbeteren
 • Passie voor plaatwerk en de klant centraal
 • Planmatig opleiden van medewerkers (o.a. BOL & BBL)

Samen succesvol

Bij Suplacon werken we met passie. Passie voor plaatwerk. We werken dagelijks aan ontwikkelingen. Groei voor onze klanten, ons bedrijf en voor elke medewerker. Zo blijven we alert en gedreven. Suplacon hecht aan een open en moderne bedrijfscultuur. Dit houdt in dat we onze medewerkers informeren over de voortgang en de activiteiten binnen ons bedrijf, zodat iedereen weet waar we samen mee bezig zijn.

 • Elke week een afdelingsoverleg waarin wordt stilgestaan bij de prestatie van de voorgaande week en een vooruitblik op de belangrijke zaken van de komende week.
 • Elke maand een nieuwsbrief met een update op de doelstellingen voor omzet, kwaliteit, leverperformance, productiviteit en de belangrijkste ontwikkelingen binnen en buiten ons bedrijf.
 • Elk halfjaar een update van de directie over de performance en ontwikkelingen.
 • Elk jaar coachgesprekken met onze medewerkers waarin het persoonlijk functioneren wordt besproken en wordt gekeken of een opleiding of cursus gewenst of noodzakelijk is.
  Onze inzet is de kennis en vaardigheden van onze medewerker op peil te houden in een snel veranderende omgeving.

Opleidingsmogelijkheden

Elk jaar stellen we een Bedrijfs Opleidings Plan (BOP) op, waarin we aangeven hoe we het opleiden en bijscholen van onze medewerkers willen invullen. Voor de personeelsleden die het betreft, mondt het BOP uit in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP).

BBL en BOL

We zijn trots dat we onze kennis van plaatbewerking door kunnen geven aan leerlingen die een BBL- of BOL-opleiding volgen. Suplacon werkt hierbij samen met ROC Friese Poort in Emmeloord en het Deltion College in Zwolle. Wij hebben zowel mogelijkheden in de productie als bij bedrijfsbureau, administratie, commercie en ICT.

Back To Top