skip to Main Content

Hier kunt u de gegevens downloaden betreffende de zetradius, oplegafstand, doorschuifafstand en de afstand van een gat tot aan de kant.

Eisen DXF

Om een goede werking te garanderen dient de DXF-file aan enkele voorwaarden te voldoen. Uiteraard wordt de DXF-file door het systeem getoetst en worden fouten gemeld.
Onderstaand leest u waaraan de DXF-files moeten voldoen.

  • schaal 1:1.
  • maateenheid mm
  • vrij van kaders, tekst, maatvoering en dergelijke
  • gesloten contouren en geen overlappende lijnen
  • snijlijnen zijn wit
  • graveringen zijn geel

Klik hier om een voorbeeld bestand te downloaden.

Kleinste gatdiameter

In onderstaand tabel kunt u aflezen wat het kleinst mogelijke gat is dat in de verschillende materialen en plaatdikten nog kan worden lasergesneden.

Plaatdikte in mm
Plaatdikte123456810121520
StaalØ 0,5Ø 1Ø 1,5Ø 2Ø 2,5Ø 2,4Ø 3,2Ø 4Ø 4,8Ø 13Ø 20
RVSØ 0,5Ø 1Ø 1,5Ø 2Ø 2,5Ø 3Ø 4Ø 5Ø 7,5Ø 15—–
AluminiumØ 1Ø 1,5Ø 2Ø 2,5Ø 3,5Ø 4Ø 5Ø 7—–—–—–
Back To Top