skip to Main Content

Suplacon ondersteunt haar klanten bij de vormgeving (engineering) van plaatwerkproducten.
Door onze kennis van plaatbewerking en de productieprocessen weten wij als geen ander welke oplossingen het beste resultaat geven en de laagste kosten hebben.

Ondersteuning op verschillende niveaus

  1. Uw idee of concept uitwerken naar een compleet uitgewerkt ontwerp
  2. Redesign van een ontwerp met als oogmerk kostenreductie of kwaliteitsverbetering
  3. Uw 3D ontwerp uitdetailleren (=productie engineering)

Nieuw product of lagere kosten

Onze engineers hebben uitgebreide kennis van plaatbewerking en beschikken over veel verschillende oplossingen voor bepaalde functies of verbindingen in plaatwerk.

Hiermee kunnen wij u helpen om uw product te verbeteren of de kostprijs te verlagen.
  • De door ons geboden oplossingen zijn technisch uitvoerbaar en veelal beproefd.
  • Bij productontwikkeling kunt u vertrouwen op onze discretie en geheimhouding.

Vormgeving

Suplacon beschikt ook over medewerkers met gevoel voor vormgeving. Voor de complexere opdrachten of high-end producten werken we samen met gerenommeerde ontwerpbureaus. Suplacon verzorgt dan de projectcoördinatie, werktekeningen en productie.

Korte time-to-market

Tijdens de engineering betrekken wij u in het ontwerpproces door middel van 3D-impressies en detailtekeningen zodat u samen met ons snel de juiste beslissingen kan nemen.
Tijdens het ontwerpproces kunnen we specifieke onderdelen testen a.h.v. een functiemodel.
Uiteraard hebben we ook alvast productiecapaciteit gereserveerd voor het maken van een prototype direct na oplevering van het ontwerp.
Door korte communicatielijnen, ruime capaciteit en professionaliteit weet Suplacon de ‘time to market’ kort te houden, zodat uw product snel op de markt gebracht kan worden.

Inzetbaarheid Suplacon engineers

  • ontwerp nieuwe behuizingen en producten
  • re-designing bestaande producten
  • advies over technische en financiële haalbaarheid of kostenbesparing
  • productie-engineering van aangeleverde ontwerpen
  • ontwerpen vertalen naar prototype
Back To Top