skip to Main Content

MCB, Trivest en Suplacon live met SCSN

“Met SCSN een digitale keten”

“In de toekomst voorzie ik een verticale geïntegreerde toeleverketen, waarin MCB in feite als onze magazijnman op kan treden.”

Pim Jansen is Supply Chain Manager bij plaatbewerker Suplacon. Met een aantal partijen, waaronder leverancier MCB, is hij bezig met SCSN: het ‘Smart Connected Supplier Network’. Dit initiatief moet de digitale samenwerking in de metaalindustrie standaardiseren en versterken: “SCSN bespaart veel werk en versnelt de keten. Wij schieten de order in, MCB verwerkt deze -eventueel automatisch- en het materiaal wordt geleverd. Met SCSN kun je accurater, sneller en meer informatie overdragen. Dat ondersteunt ook de toekomstige uitrol van logistieke concepten.”

Waarom heeft Suplacon voor SCSN gekozen?

“Uit het onderzoek ‘Raising the Bars’ van ABN AMRO bleek dat binnen de metaalindustrie de kloof groeit tussen OEM’ers als ASML en Lely enerzijds en hun toeleveranciers anderzijds. Vooral de toeleveranciers hebben moeite om de groeiende set met eisen bij te benen.”

“Wij hebben als Suplacon een focusstrategie, waarbij we ons willen opstellen als ketenpartner voor met name OEM’ers. Daar hoort digitalisering en efficiëntie bij, wat ons helpt te groeien zonder dat de organisatie moet groeien. We streven daarbij natuurlijk naar een hoge performance richting onze klanten.”

Waarom werken jullie hierin samen met MCB?

“Suplacon en MCB hebben best wel veel overeenkomsten: wij willen beiden ketenpartner zijn voor onze klanten en waarde toevoegen naast het leveren van onze producten. Daarom zijn wij net als MCB ook bezig met logistieke en automatiseringsconcepten. En net zoals MCB een webshop heeft voor de kleinere klant met een lagere digitalisering- en automatiseringsgraad, heeft Suplacon Plaatwerk365. Dit is een portal waar klanten direct hun plaatwerk digitaal kunnen opvragen en bestellen.”

“Vanwege die overlap tussen Suplacon en MCB weten we elkaar goed te vinden. Ook MCB is haar groei aan het faciliteren met een efficiëntere organisatie, waardoor je groei in omzet krijgt zonder in FTE’s en voorraad te moeten groeien.”

Wat zijn de voordelen van SCSN voor Suplacon?

“SCSN biedt ons verschillende voordelen. We hebben straks met Trivest Connect één aanspreekpunt, een groot voordeel ten opzichte van de huidige situatie. We hebben nu al een paar jaar EDI-koppelingen met verschillende klanten en leveranciers als MCB. Al die koppelingen leveren bij elkaar veel werk op met implementaties en onderhoud. Met SCSN komen er standaardberichten en dus minder werk.”

“Daarnaast biedt een ‘digital handshake’ vanaf de digitale orderbevestigingen grote voordelen voor het vervolgproces. In het verleden had je toch altijd veel werk, vooral in de vorm van controles. Dat denken we nu heel sterk terug te kunnen dringen, zeker als er méér leveranciers en straks ook klanten aansluiten.”

“Als we straks digitaal met MCB geïntegreerd zijn en er zit (nagenoeg) geen handmatig werk meer in het voorproces, biedt dat ruimte voor snellere leveringen en meer flexibiliteit. Je elimineert immers onzekerheden in de vorm van wachttijden. Dat is wel een voordeel als wij ook digitaal gaan integreren met onze klanten. Als alles een volautomatisch proces wordt, hoef je minder veiligheden in je systeem te houden. Dan werken we sneller en betrouwbaarder met een hogere kwaliteit, omdat er minder handmatige invoer is.”

Wat levert SCSN jullie op?

“Het voordeel van SCSN zit vooral in de combinatie van kostenverlaging (door standaardisering van communicatie tussen bedrijven) en efficiencyverhoging. Maar automatiseren kan volgens mij ook een doel op zich zijn: je haalt fluctuaties uit je proces, garandeert trefzekerheid en integreert je logistiek beter. Voor de toekomst voorzien we dat tussen het moment van bestellen en leveren nog allerlei informatie uitgewisseld wordt ten behoeve van een perfect geïntegreerde (keten)logistiek. Datzelfde principe willen we ook met onze ketenpartnerklanten gaan toepassen, samen met Trivest en Ridder. Ik weet zeker dat we het komende jaar met onze vier grootste leveranciers live kunnen gaan, dat is 27% van alle inkooporderregels. Een mooie doelstelling.”

Op de foto van links naar rechts de hoofdrolspelers: Maureen Schonbrodt (MCB), Pim Jansen (Suplacon), Adriaan van Kalkeren (MCB), Theo van den Berg (Trivest Software Group), Erik Spikmans (MCB) en Yvo Otten (Suplacon).
Back To Top